Termékek Menü
0

Vásárlási feltételek

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A Vállalkozás adatai:

- cégnév: High-Care Cosmetics Hungária Kft.

- telephely: 3508 Miskolc, Futó u. 70.

- cégjegyzékszám: 05-09-002790

- adószám: 116068154-2-05

- bankszámlaszám: 14100086-31675249-01000004

- kapcsolattartó neve: Lavotha Péter ügyvezető

- kapcsolattartó telefonszáma: 06-46 / 560 – 373 (munkanapokon 08:00-16:00 óra között)

- elektronikus levelezési cím: info@high-care.hu

A webshopban árult termékek:

A németországi Weyergans High-Care AG. kizárólagos magyarországi forgalmazójaként, exkluzív arc- és testkozmetikai termékeket, étrend-kiegészítőket ajánlunk a vásárlók, megrendelők (a továbbiakban: fogyasztó) szíves figyelmébe. 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket Hűségprogramunkra, melynek keretében regisztrált vásárlóink 2015. február 1-jét követően vásárlásaik után (kivéve az akciós termékek és szállítási költség után) automatikusan megkapják a hűségpontokat (2000.-Ft-onként 1 pont jár. 1 pont értéke: 60.-Ft). Az összegyűjtött pontok bár melyik vásárlás során jóváírhatóak, erre a vásárlás végén nyílik lehetőség.

Amennyiben Ön nem regisztrált vásárlóként rendelt eddig tőlünk, azt javasoljuk, hogy minél hamarabb regisztráljon, hogy a legközelebbi vásárlása után már járjon a hűségpont.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hűségpont gyűjtés lehetőségét kizárólag regisztrált vásárlóink számára biztosítjuk. (Figyelem! A regisztráció nem azonos a hírlevélre történő feliratkozással.)

A megrendelt termék szállítási és fizetési feltételei:

A megrendelt terméket a GLS General Logistics System Hungary Kft. (a továbbiakban: csomagküldő szolgálat) szállítja ki a fogyasztó részére, a megrendelést követő 3 munkanapon belül. Az adott áru megrendelésének időpontja azaz időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. A megrendelt termék ellenértékét a fogyasztó az alábbiak szerint egyenlítheti ki:

> banki átutalás útján: a fogyasztó a termék értékét, amely összeg az áfa-t tartalmazza valamint a szállítási költséget (1.200.- Ft-ot) előre fizet meg;

> utánvéttel - mely készpénzes fizetésnek minősül -  a fogyasztó a termék értékét, amely összeg az áfa-t is tartalmazza, és a csomagküldő szolgálat díjtáblázatában meghatározott legalacsonyabb szállítási és utánvét-költséget (1.880.- Ft-ot) a termék átvételével egyidejűleg, készpénzben fizet meg.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. 
Amennyiben a High Care Cosemtics Hungária Ker. és Szolt.  Kft. minden a gondossága ellenére – technikai okokból – hibás vagy téves vételár kerül a Webáruház felületére, illetve a megrendelés visszaigazolására (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os vételárra), abban az esetben a High Care Cosemetics Kft. nem köteles a terméket a hibás, illetve téves áron szállítani. Ebben az esetben a High Care Cosmetics Kft. felajánlja a tényleges vételáron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő 15 napon belül nyilatkozhat vásárlási, illetve elállási szándékától. A nyilatkozat elmaradása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

Elállás, szavatosság:

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 

Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót kozmetikumok esetén, amennyiben a terméket kibontotta, a védőfóliát eltávolította. Az elállási jogot ilyen termékek esetén Felhasználó csak az eredeti csomagolás, és a termék sértetlensége esetén gyakorolhatja. 
FONTOS, hogy az elállási jog kozmetikai termékekre korlátozottan vonatkozik. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vállalkozásunk békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk http://www.bekeltetes.hu/ weboldalon találhatóak.
Békéltetői Testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltetı Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
ODR Link
Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@bringaboard.hu
Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Szavatosság

- 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

- Fontos tudnivalók a 2003. november 22. előtt és november 22-tol vásárolt kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban.

Jótállást (vagy köznapi elnevezéssel garanciát) bármelyik szerződő fél vállalhat általában a szerződésszerű teljesítésért .A jótállási kötelezettség akkor is létrejön, ha azt a fél a szerződésben nem, csak a termékre vonatkozó reklámban vállalta, illetve akár szóban is megállapodhatnak erről a felek.

A jogszabályi (kötelező) jótállás eseteiben a jogalkotó határozza meg, hogy milyen termékekre köteles garanciát vállalni a gyártó, forgalmazó, és milyen feltételekkel. Ezektől a feltételektől csak a fogyasztó javára lehet eltérni, a jogszabály még közös megegyezés esetében sem teszi lehetővé például az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a jótállási idő: 1 év

A megrendelés, szerződéskötés és teljesítés egyéb feltételei:

A fogyasztó a megrendeléssel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából elektronikus levelezési módot (e-mail üzenetet), telefont vagy telefaxot használjon, amennyiben a fogyasztó az ilyen elérhetőségét a vállalkozás rendelkezésére bocsátja.

A fogyasztó által megrendelt termékre vonatkozó ajánlati kötöttség a vállalkozás részéről a megrendeléssel egyidejűleg, azonnal beáll, kivéve, ha a vállalkozásnak az adott termék nem áll a rendelkezésére. Ebben az esetben a vállalkozás haladéktalanul értesíti a fogyasztót erről, valamint a teljesítés várható idejéről. Amennyiben a fogyasztó az esetleges halasztott teljesítéshez nem járul hozzá, a vállalkozás haladéktalanul visszafizeti a fogyasztó által megfizetett összeget.

A fogyasztó a szerződéskötéssel a vásárlói tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Adatvédelem:

A vállalkozás a fogyasztó által a megrendeléssel, szerződéskötéssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatait harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

A fogyasztó kifejezett kérelmére, a vállalkozás a fogyasztó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat újabb ajánlattételre nem használja fel.

High-Care Cosmetics Hungária Kft.